Les voltes: un patrimoni lliterà en perill

Conferencia de Laia Brualla, acompañada de exposición fotográfica, sobre «Les voltes: un patrimoni lliterà en perill».

Leer más